Публично обсъждане в Добрич на актуализацията на бюджета на общината

Публично обсъждане в Добрич на актуализацията на бюджета на общината
Освен актуализацията на бюджета, предстои и актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2022 г.

Публичното  обсъждане ще се проведе на 19.12.2022 г. от 16:00 часа в Община град Добрич – Голяма заседателна зала – етаж 2. От общината очакват  мненията, препоръките и предложениятя  в деловодството на Община град Добрич, на електронен адрес priemna@dobrich.bg, или на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 19.12.2022 г.


За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич и ще се приложи към проекта за актуализация на програмата за капиталови разходи и бюджета на Община град Добрич за 2022г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+