Над 75% от българите се затрудняват в покриването на ежедневните си разходи

Над 75% от българите се затрудняват в покриването на ежедневните си разходи
В условията на инфлация през третото тримесечие на 2022 г. над 67% от хората в България остават с непроменени доходи. Това показват данните на Националния статистически институт.

Резултатите са изчислени на базата на проведена анкета сред 5 719 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3 053 домакинства. Проучването има за цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в резултат на пандемията COVID-19. Делът на домакинствата с непроменени доходи, независимо от високата инфлация, продължава да е висок – 67.3%.


Увеличение на доходите са посочили 27.9% от лицата, което е с 8.7 процентни пункта повече в сравнение с второ тримесечие.


Основните причини за увеличение на доходите и през трите тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране на заплатите.


Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 4.8% от лицата, което е с 2.9 процентни пункта по-малко в сравнение с второ тримесечие и с 3.7 процентни пункта по-малко спрямо първо тримесечие на 2022 година.


Затрудненията при покриване на ежедневните разходи остават значителни


През третото тримесечие на 2022 г., както и през предходните две тримесечия, делът на лицата, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок - над 75%. С известни затруднения са 38.5% от лицата, 28.3% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 10.8% - като много трудно. В сравнение с предходните тримесечия, намалява делът на лицата, които се справят много трудно, за сметка на увеличение на лицата, които изпитват известни затруднения при покриване на ежедневните разходи.


Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 18.1% от лицата, а едва 4.3% не изпитват никакви затруднения. 


Чувството за самота преобладава при лицата на възраст 65 и повече години


През третото тримесечие на 2022 г. 7.6% от лицата са заявили, че са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето през последните четири седмици, докато 44.7% не са се чувствали самотни в нито един момент. Чувството за самота е по-силно изразено при жените - 8.8% са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето, или с 2.5 процентни пункта повече в сравнение с мъжете - 6.3%.


Не са се чувствали самотни в нито един момент 25.2% от лицата на възраст 65 и повече години. Приблизително два пъти повече, или 51.4% от лицата на възраст между 16 и 64 години, не са изпитвали никога самота през последните четири седмици.


Удовлетвореността на лицата леко се повишава


И през трите тримесечия на 2022 г. анкетираните лица дават относително висока оценка по отношение на удовлетвореността си от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и други лица - над 7 при скала на измерване от 0 до 10.


Най-ниска е удовлетвореността на лицата на възраст 16 и повече години от финансовото положение на домакинствата им.


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+