Одобрен е проектът „Грижа в дома“ на Община Добрич

Одобрен е проектът „Грижа в дома“ на Община Добрич
„Грижа в дома“ е продължение на друг общински проект -„Патронажна грижа в Община град Добрич“, който приключва на 04.01.2023 г.


За да не се прекъсват дейностите,  от 5 декември 2023г. по новия проект ще бъдат обхванати 321 лица, възрастни хора в невъзможност от самообслужване и лица с увреждания, зависими от грижа.


За изпълнение на дейностите от битово-социален характер ще се назначат до 74 лица, на длъжност „Личен асистент“, които ще подпомагат потребителите, чрез поддържане на личната хигиена, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги, които се заплащат от обгрижваните лица.


За предоставянето на здравни грижи и медицинско наблюдение ще се назначат 6 медицински сестри.


За справяне с възникнали психологически проблеми вследствие на социална изолация, както и за подкрепа за водене на независим живот, ще се назначи психолог.


По-бързо възстановяване, след установено заболяване, ще се осигури рехабилитационна подкрепа. 


Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, с общ размер на отпусната безвъзмездна финансова помощ 1 715 250 лв.


След сключване на административния договор, Общината ще обяви и сроковете  за кандидатстване.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+