Общинският съвет на Каварна ще заседава днес

Общинският съвет на Каварна ще заседава днес
От съветниците се иска одобрение за сътрудничество по проект за интеграция.

Днес, 9-ти януари, от 13:30 часа в залата на общинска администрация град Каварна ще се проведе петото заседание на Общински съвет - Каварна при дневен ред от една единствена точка, а именно:

Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с партньори за кандидатстване по схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, бюджетна линия BG051PO001-4.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+