338 безработни в област Добрич са постъпили на работа през октомври 2022 г.

338 безработни в област Добрич са постъпили на работа през октомври 2022 г.
През октомври в Добричко са заявени 283 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 257 работни места. Най-много свободни места са в преработваща промишленост,хотелиерството и ресторантьорството и търговията.

През октомври 54 младежи на възраст до 29г. са започнали работа.  На работа са устроени  34 продължително безработни, както и  89 безработни лица над 55 год.


Равнището на безработица в Добричка област през октомври 2022 г. е 3,5% . Спрямо септември безработицата нараства  с 0,6%, а регистрираните в бюрата по труда от областта безработни лица се увеличават с 468.


В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 1 059 и нарастват с 271 лица спрямо септември 2021 г.  


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+