Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа получи Община Добрич

Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа получи Община Добрич
Зам. – кметът на Община Добрич д-р Емилия Баева участва във форум „Българските общини – постигане на европейски стандарт за качество на управлението на местно ниво“

В рамките на форума, който се провежда във Велинград, на д-р Баева бе връчен приза – Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Удостояването с престижната награда е признание за постигнатото високо качество на управление в общината, съгласно утвърдения европейски стандарт, основан на принципите за иновативно и добро демократично управление.


Форумът се организира от МРРБ и има за цел да се представят добри практики за развитие и укрепване на местното самоуправление и местната демокрация в България. В него участват членове на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, национални експерти, представители на НСОРБ, на българските общини, на МРРБ, на Съвета на Европа.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+