Близо 90 млн. лева получиха земеделските стопани за намален акциз върху газьола

Близо 90 млн. лева получиха земеделските стопани за намален акциз върху газьола
Държавен фонд „Земеделие“ преведе първи транш в размер на близо 90 млн. лв. на 13 602 земеделски стопани по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“

Изплатените средства представляват 90,5% от одобрения размер на държавната помощ за всички кандидати. Останалата част ще бъде изплатена на фермерите с втори транш в началото на 2023 г.


Бюджетът за 2022 г. по схемата, по която ще бъдат възстановени разходите на земеделските производители за закупено гориво през 2021 г., е 100 млн. лв. при ставка от 0,41 лв. за литър. Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.


На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат валидно заявление за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ  и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща тази на кандидатстване за държавната помощ. Фермерите, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закон


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+