Какво се случва с последните осем блока по предходната програма за саниране?

Какво се случва с последните осем блока по предходната програма за саниране?
Отговаря кметът Йордан Йорданов в профила си във Фейсбук

Националната програма за саниране в момента не е активна. Санирането на последните 8 блока остана нереализирано, пише в поста си Йорданов. И допълва, че през ноември предстои да излязат насоките по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I“.  След като се запознаят с тях, собствениците ще могат да преценят дали да кандидстват като сдружение.


По първоначалните указания,  одобрените проекти на сдружения по Националната програма за енергийна ефективност, за които  средствата не са стигнали, ще трябва да прекратят  договорите за безвъзмездна помощ с Българска банка за развитие и ако решат да кандидстват по настоящата процедура. Според Йордан Йорданов това е предвидено, за да се избегне двойно финансиране и дублиране на дейности.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+