Едва 11% от фирмите в област Добрич са готови да наемат допълнителен персонал

Едва 11% от фирмите в област Добрич са готови да наемат допълнителен персонал
158 фирми от област Добрич се включиха във второто за годината анкетно проучване за потребностите им от работна сила. Постигнатата успеваемост в анкетното проучване е най-висока в страната.

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие проведе заседание, на което са представени обобщени данни от второто за годината проучване за нуждите на работодателите от работна сила. Заседанието е председателствано от заместник областния управител Атанас Дучев, а резултатите от анкетното допитване, извършено в периода м. септември 2022 г. до средата на м. октомври 2022 г., представи пред членовете на Комисията Атанас Йорданов от Дирекцията „Бюро по труда“ – Добрич. От областната управа припомнят, че анкетното проучване се извършва два пъти годишно. То се провежда сред фирми, посочени в представителна извадка от Агенцията по заетостта, която за горепосочения период наброява 215 фирми. А. Йорданов посочи, че анкетите са попълнили 158 от фирмите и отбеляза, че Дирекция „Бюро по труда“ в Добрич е постигнала най-висока успеваемост в страната.


 


Анализът на данните показва, че над 90 на сто от фирмите са с персонал до 9 наети лица – микропредприятия, 8.5 % са фирми с наети от 10 до 49 души и само 1.4 % са средните предприятия. Експертът в ДБТ сподели, че проучването показва, че 85.1 на сто от анкетираните предприятия не възнамеряват да наемат персонал в следващите 6 месеца, едва 11.1 % са заявили, че може да наемат хора, а близо 3.8 на сто дори са заявили, че ще освобождават персонал.


 


Обобщената информация от проведеното проучване ще бъде предоставена на Агенцията по заетостта.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+