Над 9 километра републикански пътища ще бъдат основно ремонтирани в Добричко

Над 9 километра републикански пътища ще бъдат основно ремонтирани в Добричко
Областно пътно управление – Добрич стартира обществена поръчка за изработване на технически проекти за основен ремонт на над 9 км републикански пътища в областта. Прогнозната стойност на поръчката е 236 000 лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е до 23 октомври 2022 гПървата обособена позиция е за проектиране на основния ремонт на 9,3 км от третокласния път  Одринци – Ведрина – гара Оборище. Индикативната стойност е 186 000 лева без ДДС. Целта на проекта е да се подобри трайно състоянието на пътя. Трасето, което се планира да бъде ремонтирано, преминава през селата Одринци и Ведрина.


Втората обособена позиция е за изработване на технически проект за кръгово кръстовище при пресичането на третокласния път  Генерал Тошево – Дропла, при 24-ти км, с пътя  Малина – Методиево. Индикативната стойност е 50 000 лева без ДДС. Целта е да се изготви проект за реконструкция на съществуващото четириклонно кръстовище  в кръгово кръстовище, за да се подобри безопасността на автомобилния трафик.


Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовите проекти след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+