Работилничка „Шарено гърне“ събра деца със специални образователни потребности в Добрич

Работилничка „Шарено гърне“ събра деца със специални образователни потребности в Добрич
Заниманията с децата са част от дейностите на Младежкия център „Захарий Стоянов“ Добрич.

Екипът на Младежкия център в Добрич събра в занимателна творческа работилница децата от Центъра за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“. Името на работилничката е „Шарено гърне“, а всички деца, взели участие, преобразиха с пъстри премени глинени фигури, оцветени от смело размахани четки.Заниманията с децата от Центъра за специална образователна подкрепа се реализират в рамките на проект BGLD-1.003-0001 "Младежки център Добрич - Вашето днес",  по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи". Тя се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+