Стартираха дейностите по проекта на библиотеката към Национален фонд "Култура"

Стартираха дейностите по проекта на библиотеката към Национален фонд "Култура"
През ранен септември тази година, библиотеката започна да работи по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти 2022 на Национален фонд „Култура“ с проект „Библиотеката - нови платформи за достъп до книжовно наследство, пространство за интеркултурен диалог“.

Реализирането на планираните дейности изисква нарастващи компетенции на екипа в използването на новите технологии. В интерактивната зала на библиотеката се проведе онлайн обучение на 12 библиотекари за работа с Модул e-Lib/I-Lib Prima „Аналитично описание на статии. Краезнание”, предназначен за създаване и поддържане на база данни от аналитични описания на статии от вестници, списания, периодични сборници, части от книги и рецензии. Лектор на обучението беше Таня Войникова от фирма СофтЛиб ООД, с чийто софтуер работи добричката регионална библиотека. Липсата на такъв модул в досегашната дейност на библиотеката затруднява, както библиотечната работа, така и обслужването на позвателите, разкриването на богатия краеведски фонд и представянето му в интернет пространството. Споделената краеведска информация в глобалната мрежа е възможност за потребителите по всяко време и място за бърз и ефективен достъп до електронни ресурси за историята, културата и обществения живот на Добруджа в помощ на образованието, научните изследвания, културата и туризма. В рамките на проекта се предвижда и редизайн на съществуващия уебсайт, придобиване на обзавеждане и техника за адаптиране на библиотечно културно пространство.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+