Изложбата на Христо Кралев „Сто стъпки светлина“ ще озари галерията тази вечер

Изложбата на Христо Кралев „Сто стъпки светлина“ ще озари галерията тази вечер
Христо Кралев ; Снимка: Художествена галерия - Добрич
Времето на създаването на експозицията, съдържаща над 70 творби, е около 6 години, които художникът определя като ползотворен и изпълнен с емоции период

Христо Кралев за вярата, Пътя и любовта към Добруджа: 


„Ние се намираме в период на особено състояние. Досега от това, което чувам и виждам, много малко се говори за култура и за изкуство, което лично мен ме притеснява, защото считам, че създаването на художествен продукт, свързан с изкуството е нещото, което засилва вярата в човека. Всеки в обществото има в себе си и едното, и другото - в един момент вярва силно, в един момент не вярва никак. Но и в двата случая има по едно зрънце, което остава като противовес на другото. Целта на изкуството е това зрънце в невярващия да го усили и във вярващия да го заздрави. Във времето, когато се намираме изкуството е водещата форма в издигането на духовното състояние на човека. Това е изключително важно, защото там стои истината, а истината е водеща във всички направления на нашия живот. Ако човек владее пътя, владее истината, и по тоя начин има право да се осъществи в най-добрия вариант на духовно израстване, разбира се.


Изложбата, която представям има няколко отлики от всичко онова, което съм създал досега. На първо място, че тя е най-обемна - случвало се е много близко до тези обеми картини да представям, но никога не съм стигал до тая цифра. Втората важна отлика е това, че тя е обърната към всеки човек, който по някакъв начин, по някаква причина ми е подавал ръка и ми е помагал в тоя живот. Говорим тук за учители, говорим за професори, говорим за приятели, говорим за всичкия ония хора, които дори не са ме познавали, а са ме приемали в своя дом, защото са считали, че така трябва да постъпят. Дори зад граница българи, които аз не съм срещал дотогава в живота си, затова с огромен жест и поклон към тях казвам, че това нещо е и насочено в тази посока. Третата важна отлика е това за нашата земя, която се нарича Добруджа. Тя е много специално място с изключителна връзка между човека, Земята и Бога - това са три елемента, които правят осъществяването на това, което виждаме ние. 


Всяка година Добруджа е една, бих казал, огромна палитра, един огромен килим, който се сменя. Това ако трябва да го преведа на езика на съвременното изкуство - това е един пърформанс в неговото отношение към онова, което виждат очите и душата. Така или иначе, експозицията от моя гледна точка има по някакъв начин духовна връзка с всички тези неща, за които говорим. Тя е някакъв вид път, който аз съм извървял и считам, че не съм излизал от своя път и съм го по някакъв начин следвал, независимо от всичките условия и независимо от това, което се случва около мен“.


Валерий Пощаров – дългогодишен приятел и колега на художника, каза следното:


„Тези произведения са от душата му, те са родени от душата му. Христо ни допуска в неговата съкровеност - като видите заглавията, ако потънете малко в самите работи, като избягате от привидната понякога декоративност и влезете в работата.Всичко това е от него за нас, за човечеството, за хората. Христо е човекът, който много рано в нашите среди се очерта като мъдрец“.


Изложбата ще бъде открита тази вечер от 17:30 часа в Художествена Галерия – Добрич.


 "Летен дъжд - Благодат""Вечност"


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+