Акция за безвъзмездно предаване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване организират в Генерал Тошево

Община Генерал Тошево и организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ”АД и „ТРАНСИНС БАТЕРИ” ООД, организиратакция за безвъзмездно предаване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване

Акция за безвъзмездно предаване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване организират в Генерал Тошево

Ще се приемат печки, телевизори, компютри, монитори, хладилници, фризери, ютии, и редица други ел. уреди, луминесцентни и др. лампи, както и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/.


Пункт за предаване на излезлите от употреба ел. уреди и НУБА на паркинга до Общинска администрация- гр. Генерал Тошево (зад х-л „Узунов палас”) от 9:00 часа до 13:00 часа на 30 спетември.