Йорданка Костадинова: Всички български деца заслужават безплатно и качествено образование

Йорданка Костадинова: Всички български деца заслужават безплатно и качествено образование
ПП „Продължаваме промяната“ сме решени в един пълен мандат да се реализират промени, които ще възстановят доверието в държавността

Към която и сфера от обществения живот да погледнем, констатираме проблеми, които не са нито от днес, нито от шест месеца, а са натрупани с години. Ние, ПП „Продължаваме промяната“, сме решени в един пълен мандат да се реализират промени, които ще възстановят доверието в държавността. Съвременното общество днес повече от всякога се нуждае от образовани, културни, креативни, нестандартно мислещи хора, които могат да предвидят дейността си, да я планират в бъдеще, има нужда от хора, които се стремят към развитие и самоусъвършенстване.


За да се постигне това, е необходимо да се започне от първата стъпка, която според мен е комуникацията. Именно тя е средството за установяване на контакт между хората, между децата и възрастните. 


За изграждането на едно стабилно и единно гражданско общество е необходимо да се започне с възпитанието още в най-ранна детска възраст. Затова първостепенната задача на учителите е развитието на личността на детето, насърчаване на детето към труд, стимулиране на търсенето, любопитството, създаването на емоционално положителен психологически климат в процеса на неговото възпитание.


Според мен качественото образование и възпитание е една система, която трябва да отговаря на изискванията на иновативното развитие на икономиката, на съвременните потребности, както на обществото, така и на всеки гражданин. Качеството в съвременното образование зависи до голяма степен от ефективния подбор на съдържанието и от избора на правилните инструмент за неговото предаване и усвояване. 


Обезлюдяването на районите води до различия в социално-икономическия профил, в инфраструктурата и до липсата на равен достъп до качествено образование на учениците в отделни общини и региони. В резултат на това има слети класове и липса на квалифицирани учители. Подобно организационно решение на образователния процес поставя учениците в неравностойно положение при тяхната училищна подготовка, при социализацията им и при кандидатстването им след завършването на образователен етап и степен.


И тук идва ролята на държавата!


Към момента действа закон, който е изчерпал полезността си на действие. Делегираните бюджети и практиката парите да вървят след ученика от години се определя като порочен механизъм. Резултатите са видими за всички – нисък образователен статус. От години е било нужно да се направи промяна, за да не се налагат компромиси в качеството на знания в децата ни! 


Всички знаем за ежегодно увеличаващия се брой слаби оценки на матурите. През 2019 година, например, двойките по български език и литература са се увеличили с 1277 в сравнение с 2018, а отличните оценки са намалели с 1412. 


Тези факти, а и много други, ни мотивират за генерални промени в образователната система по отношение на финансиране, учебно съдържание, образователни програми, квалификация на учители, атестация на управление на образователните институции. 


Целта ни е училището да е място където се мотивират, подготвят младите хора и им се дава верния усет към пулса на деня! 


Бисмарк навремето е казал, че „отношението на държавата към учителите - това е държавна политика, която свидетелства или за силата на държавата, или за нейната слабост”.


Недооценена и пренебрегвана с години е дейността и на читалищата в страната, а именно те са връзката между гражданите и държавата в малките населени места и тяхната значима роля не бива да бъде забравяна. Те продължават да пазят традициите, да ги развиват и да ги обогатяват. Читалищата са онова средище, което обединява хората, без да имат значение тяхната партийна, етническа или религиозна принадлежност. Десетилетия наред читалищата изпълняват  ролята на народен университет, театър, музикална сцена.


Тази културно-просветната институция преживя тежки години след 1989г., поставена  пред новите социални, политически и икономически условия. На предна позиция се оказа демографската криза, миграцията, обезлюдяването на цели селища, намаляването на държавните субсидии, което доведе до упадък, а дори и до закриването на някои от читалищата.


Ако не бъдат взети спешни мерки, тези неблагоприятни тенденции,  натрупани от последните години, ще предопределят бъдещето на и без това най-бедната държава в ЕС и България трайно ще си стои закотвена на дъното. Искаме да се сравняваме с „отличниците" в европейското семейство, но с тази образователна система и отношение към културните ни институции България ще е все така неконкурентоспособна, недостатъчно образована и още по-силно застрашена от мизерия.


Необходими са инвестиции и за предоставянето на социални услуги, за грижа за възрастните хора и лицата от уязвимите групи, за намаляването на безработицата чрез обучение и повишаване на професионалната квалификация на населението.


За по-социална България и качествено образование за всяко дете подкрепете ПП „Продължаваме промяната“ и гласувайте с бюлетина номер 9!


КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+