Общинският съвет на Община Добричка ще заседава днес

Общинският съвет на Община Добричка ще заседава днес
Редовно заседание на Добричкия общински съвет ще се проведе днес (28 септември), от 14 часа в залата на общината, като в проекта за дневен ред са включени 12 точки.

Общинските съветници ще гласуват отпускането на еднократна финансова помощ на ФТК „Жарава“ към читалището в с. Бранище за участие във фестивала „Егейско слънце“. 


В рамките на дневния ред са включени още докладни записки относно сключване на договори за ползване на имоти - полски пътища, включени в споразумение, за разпределяне на масивите за ползване за стопанската 2022 - 2023 година и актуализации на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество в различни населени места.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+