До петък стопаните представят застрахователните си полици в ДФЗ

До петък стопаните представят застрахователните си полици в ДФЗ
До петък, 30 септември, в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) стопаните, които са кандидатствали по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“, трябва да предоставят застрахователните си полици.

Приемът по схемата бе до 31 август т.г., след като бе удължен от ведомството, за да могат стопаните, които отглеждат и по-късни култури, да могат да участват по приема.


За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани, отглеждащи: – овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години;


– зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии над 0.1 ха;


– зеленчукови култури над 0.3 ха;


– етерично-маслени култури над 0.5 ха;


– тютюн над 0.1 ха;


– зърнени култури над 3 ха;


– маслодайни култури над 3 ха.


Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 2 000 ха от площите си.


Финансовият ресурс по помощта е 3,5 млн. лв. Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии. Максималният размер на подкрепа, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Стопаните, които застраховат зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./ха.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+