Ротари клуб Добрич посрещна Дистрикт Гуверньора на Ротари България

Ротари клуб Добрич посрещна Дистрикт Гуверньора на Ротари България
На официално посещение на Ротари Клуб Добрич бе Дистрикт гуверньорът на Ротари България Виолина Костова.


Срещата се състоя в петък, като повод за нея беше, както традиционното ежегодното посещение, така и обсъждането на идеите полезни за местната общност и включване на клуба в националите проекти на Ротари България. 


Акцентът в дейността на клубовете, през настоящата ротарианска година, е работата с децата в училищата и извън тях. ДГ Виолина Костова запозна клуба с идеите, които се реализират в момента на национално ниво и зоните на фокус по които се работи, като подчерта, че за Ротари образованието е един от основните приоритети и ние трябва да се обединяваме, за да подпомагаме процесите на подобряване му за всички деца, защото знанието е това, което дава възможност на всеки да успее в живота и да бъде по-добър човек. 


Гост на клуба беше и Венелин Молнар от Ротари клуб Русе, който запозна присъстващите с идеята на русенските ротарианци за борба с функционалната неграмотност и тяхната амбиция това да се превърне в национален проект, който да помогне за повишаване на качеството на българското образование.


Гости на срещата бяха още Христо Михайловски  - Дистрикт гуверньор елект, Десислава Петрова - Секретар на Дистрикт 2482 и Десислава Гичева – Асистент дистрикт гуверньор. 


В приятелски дух и дискусия преминаха разговорите. Обмениха се идеи и мнения за сътрудничество в реализирането на проекти насочени в зоните на фокус на Ротари България и в полза на местната общност. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+