Добри практики и въвеждането им в българските зоологически градини обсъждат на работна среща в Зооцентъра в Добрич

Добри практики и въвеждането им в българските зоологически градини обсъждат на работна среща в Зооцентъра в Добрич
Форумът се провежда в Центъра за защита на природата и животните от 19 до 21 септември и цели да бъдат обменени добри практики и въвеждането и утвърждаването в българските зоологически градини.

Членовете на Българската Асоциация на зоопарковете и аквариумите бяха приветствани от кмета на Добрич Йордан Йорданов. В рамките на събитието, ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на изискванията въведени с ДИРЕКТИВА 1999/22/ЕО и Съвета относно държането на диви животни в зоологически градини; екологичната роля на зоологическите градини и възможностите им за принос в опазването на биологичното разнообразие.


Членовете на СНЦ "БАЗА" ще бъдат запознати и с изискванията за лицензиране на зоологическите градини; приложимата/действаща нормативна уредба, както и с въпроси, свързани с процедурите по CITES.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+