Брюксел удължи с 2 г. срока за привеждане на фермите към хигиенните изисквания

Брюксел удължи с 2 г. срока за привеждане на фермите към хигиенните изисквания
Страната ни се задължава да продължи да наблюдава стопанствата, произвеждащи несъответстващо на критериите мляко


Днес (29.12.2011 г.) в официалния вестник на Европейския съюз бе публикувано решението на Европейската комисия (2011/899/ЕС), от 21 декември 2011 г., за удължаване  срока за дерогация на българските ферми. Срокът за фермите, които произвеждат за  преработка несъответстващо на критериите сурово краве мляко, е удължен до  31 декември 2013 г.  

Делът, на съответстващото на европейските изисквания сурово краве мляко в България, доставено до млекопреработвателните предприятия значително се е увеличил през последните години. От българска страна е създаден и план за действие, насочен към обхващане на цялата верига за производство на мляко, в съответствие на правилата на ЕС, се посочва в Решението.

Страната ни се задължава да продължи да наблюдава стопанствата, произвеждащи несъответстващо на критериите мляко, както и системата за събиране и транспортиране на същото. България следва да представя на Комисията редовни доклади за напредъка по постигането на пълно съответствие с изискванията на ЕС, касаещи суровото краве мляко. В приложение към Решението е публикуван и списък на млекопреработвателните предприятия, на които е разрешено да преработват несъответстващо на критериите на ЕС краве мляко.


Източник: AGRO.BG
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+