Резултатите от пробите вода, взети от 3-те зони, водоснабдяващи Добрич

Резултатите от пробите вода, взети от 3-те зони, водоснабдяващи Добрич
Към 14.09.2022 г. от „ВиК Добрич“ АД за населението от гр. Добрич се подава вода, отговаряща на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Резултатите от изследваните общо 17 проби вода, пробонабрани на 09.09.2022 г. и 12.09.2022 г. от пунктове при крана на потребителя в гр. Добрич (от трите зони, водоснабдяващи града – 08.Зона Добрич, 08. Зона Добрич-запад и 08. Зона Стефаново), показват, че пробите отговарят на здравните изисквания по микробиологични и физико-химични показатели. 


Към 14.09.2022 г. от „ВиК Добрич“ АД за населението от гр. Добрич се подава вода, отговаряща на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.


За подаване на вода, с качества, неотговарящи на нормативните изисквания, към водоснабдителното дружество „ВиК Добрич“ АД ще бъдат предприети административно-наказателни мерки по Закона за водите.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+