Още 2 седмици е отворен приемът за съфинансиране на застраховките в земеделието

Още 2 седмици е отворен приемът за съфинансиране на застраховките в земеделието
Още 2 седмици – до 31 август 2022 г, е отворен приемът по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“.

Срокът беше удължен с месец, напомнят от ДФ „Земеделие“.  Измени се и срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ – от 31 август на 30 септември 2022 г.


Удължаването на сроковете цели повече земеделски стопани да подадат заявления по схемата. Тъй като част от културите (салати, късно зеле, броколи, карфиол и др.) ще бъдат засадени по-късно, а полиците се сключват след засаждане на съответната култура, земеделският стопанин ще я сключи на по-късен етап. Така се дава възможност да не се изпуснат сроковете по помощта.


За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани, отглеждащи: – овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години;


– зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии над 0.1 ха;


– зеленчукови култури над 0.3 ха;


– етерично-маслени култури над 0.5 ха;


– тютюн над 0.1 ха;


– зърнени култури над 3 ха;


– маслодайни култури над 3 ха.


Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 2 000 ха от площите си.


Финансовият ресурс по помощта е 3,5 млн. лв. Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии. Максималният размер на подкрепа, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Стопаните, които застраховат зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./ха.


Указанията по помощта са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+