Хлебоперакна в Генерал Тошево оптимизира производството си по европроект

Хлебоперакна в Генерал Тошево оптимизира производството си по европроект
Новите инвестиции ще позволят на предприятието да повиши производството на 95 500 хляба и 146 500 закуски средногодишно

Предприятие за производство на хляб и хлебни изделия в гр. Генерал Тошево ще модернизира производствените си мощности с европейски средства. Общата стойност на проекта е 13 880 лв., от които 10 410 лв. са осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., а собственото участие на одобрения кандидат е 3 470 лв.


Средствата ще бъдат вложени в закупуването и внедряването на тестомесачна машина и среднотемпературeн хладилен шкаф. С реализирането на проекта предприятието ще съкрати времето за замесване на тесто и като резултат ще се повиши дневното производство. Ще се създаде предпоставка за увеличаване асортимента на предлаганите хлебни изделия и ще се запази ангажираният в производството и дистрибуцията персонал.


Новите инвестиции ще позволят на предприятието да повиши производствения си капацитет на 95 500 хляба и 146 500 закуски средногодишно. Новозакупеното оборудване ще допринесе до увеличаване приходите от продажба в резултат от увеличаване на производствения капацитет, повишаване качеството на произвежданите хлебни изделия, стабилизиране на пазарните позиции и запазване на създадените шест работни места.


Проектът е с продължителност 24 месеца и трябва да приключи през август 2024 г.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+