От началото на септември ИАЛВ ще събира нови такси от лозари и винари

От началото на септември ИАЛВ ще събира нови такси от лозари и винари
Сред мотивите за промяна в тарифата бе ниската събираемост на таксите

Нова тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното към Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) ще влезе в действие  от началото на месец септември, след като бе публикувана в брой 62 на Държавен вестник. Промяната в тарифата се наложи след критики относно събираемостта на таксите в специфичното законодателство от Европейската комисия, която направи анализ и отправи забележки към страната ни. Средното увеличение на таксите на извършваните лабораторни анализи е 23 %, а очакваното увеличение на приходите по актуализираната Тарифа за таксите е в размер на около 40 150 лв. годишно.


Въвеждат се такси за няколко услуги, сред които:


– за издаване на сертификат за безопасност на виното за вино, предназначено за износ в трети страни по чл. 2, ал. 8 от ЗВСН (издава се в случай, че държавата вносител е въвела такова изискване);


– за заверяване на сертификат по чл. 10, ал. 2 от ЗВСН за произход на грозде;


– за разглеждане на заявление по чл. 30, ал. 2, т. 2 от ЗВСН за настъпила промяна на вписаните в регистъра по чл. 27 от ЗВСН обстоятелства (подава се от регистрирани вино/оцетопроизводители);


– за разглеждане на заявление по чл. 32, ал. 2, във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗВСН за настъпила промяна в структурата на лозарското стопанство (подава се от гроздопроизводители);


– за издаване на удостоверение по чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от ЗВСН за производство на сортово вино.


Актуализирани са таксите, събирани от ИАЛВ, за извършване на физико-химичен и/или микробиологичен анализ, като те са увеличени спрямо утвърдените стойности в сега действащата тарифа. Промяната е обусловена най-вече от увеличените разходи за консумативи и разходите, свързани с издръжката на тази дейност. Така например качествените анализи ще струват от 19 до 32 лв, а търсенето на пепел, летливи киселини или пък алкохолно съдържание ще таксува между 11 и 22 лв. Най-скъпото изследване ще струва 416 лв за откриването на добавка на синтетичен глицерол, циклични диглицероли, 3-метокси 1,2-пропандиол (GC – МS).


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+