Община Добрич със съобщение за електронния прием на децата в детските ясли и градини

Община Добрич със съобщение за електронния прием на децата в детските ясли и градини
Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 18.08.2022 г.

Уважаеми родители,


От 05.08.2022 г. до 15.08.2022 г. е отворена системата за електронен прием на децата в детските ясли и детски градини на територията на Община град Добрич. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 18.08.2022 г.


Всички родители, които желаят децата им да постъпят в детските ясли през месец септември, октомври и ноември 2022 година, при попълване на заявлението за участие в класирането, което ще се проведе през месец август 2022 г. – в графа „месец за участие в класирането“ да посочат мeсец август 2022 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+