Библиотеката открива изложба по повод юбилея на именитата добруджанка Рада Въртунинска

Библиотеката открива изложба по повод юбилея на именитата добруджанка Рада Въртунинска
Изложбата „Моята несравнима Добруджа“ е в централното фоайе на библиотеката и може да бъде разгледана до 16 септември 2022 г.

На 28 август 2022 г. Рада Въртунинска - писател, краевед и литературен изследовател, културен и обществен деятел, ще навърши 90 години. По повод годишнината, от 8 август 2022 г. Регионална библиотека „Дора Габе“ организира изложба на библиотечни документи на именитата добруджанка. Експозицията съдържа всички книги на Рада Въртунинска, нейни публикации в периодичния печат и публикации за нея. Тя проследява нейния професионален и творчески път чрез очерци на Елена Попова, Любен Бешков, Йовка Атанасова. Книгата на Кремена Желязкова „Рада – познатата и непознатата. Моите беседи с Рада Въртунинска“ представя твореца Въртунинска в делника и празника, в семейството и професията, в трескавото творческо търсене и намиране.


Юбилейната изложба е в централното фоайе на библиотеката и може да бъде разгледана до 16 септември 2022 г.


Рада Въртунинска е родена на 28 август 1932 г. в с. Приморци, Добричко. Завършила е Девическата гимназия в Добрич и СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Руска филология“. 


Работила е в Окръжна библиотека /сега Регионална библиотека „Дора Габе“/ и Държавен архив. От 1969 година е в Окръжния съвет за култура в Добрич, а по-късно и в Окръжния център за художествена самодейност като негов председател. Зам.-директор е на СУ „Васил Друмев“ в с. Орляк от 1985 до 1987 г. 


Като архивист работи по издирване и публикуване на материали, свързани с историческото минало на Добруджа, съхранявани в архива на РБългария, Централния исторически архив, държавните архиви на Букурещ и др. 


Като директор на Центъра за художествена самодейност разработва поредица от програми за естетическо възпитание, за издирване на млади таланти и тяхната реализация, за обогатяване на културния живот в селищата на окръга, за повишаване квалификацията на творческите кадри. Организира творчески срещи с писатели, художници, артисти, цикъл от фестивали и конкурси във всички сфери на изкуството.


Занимава се с краезнание от 1962 г. Взема участие в написването на книгите „100 години класно училище в гр. Добрич“ и „100 години Народно читалище „Йордан Йовков“. Съавтор е на книгата „Исторически бележки за с. Приморци /Кара Курт/“/1999/. През 2001 г. излиза от печат първата й самостоятелна книга „Сбогом, приятели!“. Автор е и на книгите „Дом на милосърдието“ /2001/, „Между деня и нощта“/2001/, „Добрич и добричлии“/2002/, „Летописец на Добруджа. Монографичен очерк за Любен Бешков“/2003/, „Зовът на сенките“/2005/, „Когато горяха кладите“ /2006/, „Изгорени страници“/2007/, „Добруджански акордеонисти“/2007/, „Сънища“/2008/, „Паралели и ракурси в живота и творчеството на Дора Габе и Анна Ахматова“/2009/, „Сказание за дървото на живота“ /2010/, „Фрагменти от историята на младежкото революционно движение в Добруджа“/2010/, „Реквием за живите“/2011/, „Влияния и подобия в творчеството на Йордан Йовков и Н. В. Гогол“/2012/, „Дванадесет апостоли и една лястовица“/2012/, „Звукови вибрации в имената на Йовковите герои“/2013/, „Легенда за коня“/2013/, „Друг поглед към литературната биография на Цветан Пешев“/2016/, „Йордан Йовков „Индже“ – „Кирджали“ А. С. Пушкин“/2016/, „Моят едностаен свят“/2017/,  „Усмивката – емоционален щрих в творчеството на Йордан Йовков“/2018/, „В изгнание между Америка и Европа“/2021/, „Есенни спомени за лято“/2022/.


Живее и твори в град Добрич. 


 


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+