Шест неохраняеми досега плажове ще имат назначени спасители

Шест неохраняеми досега плажове ще имат назначени спасители
Водноспасителната дейност включва осигуряването на 6 броя стационарни спасителни поста на посочените морски плажове в област Добрич, с минимум по 2 спасители на всеки пост, с работно време от 08:00 до 18:00 ч. всеки ден

Приключи обществената поръчка, от областния управител Галин Господинов за избор на изпълнител за осигуряване на водноспасителна дейност на шест от неохраняемите плажове в област Добрич за летния сезон, съгласно одобрената от министъра на туризма схема.


Обществената поръчка беше обявена и публикувана в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ под уникален № 01186-2022-0003, процедура „Публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и извършване на водноспасителна дейност през 2022 г. на територията на неохраняемите морски плажове в област Добрич: „Космос“, общ. Шабла; “Крапец-север“ (част 2), общ. Шабла; „Шабла“, общ. Шабла; „Добруджа-Север 1“, общ. Шабла; „Добруджа-Север 2“, общ. Шабла и „Фиш-Фиш-нов“, общ. Балчик“.


С Решение № РкД-20-80/27.07.2022 г. за изпълнител на обществената поръчка е определен единственият участник подал оферта „БЖСС СВ. НИКОЛА“ ЕООД, град Варна. Предстои подписването на договор за изпълнение на услугата със срок на действие 60 календарни дни, но не по късно от 15.09.2022 г.  


Водноспасителната дейност включва осигуряването на 6 броя стационарни спасителни поста на посочените морски плажове в област Добрич, с минимум по 2 спасители на всеки пост, с работно време от 08:00 до 18:00 ч. всеки ден.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+