Област Добрич в дъното на таблицата по осигуреност на болнични легла

Област Добрич в дъното на таблицата по осигуреност на болнични легла
Област Добрич е сред най-ниско осигурените в страната по брой лекари и болнични легла, сочат данните на Отдел „Статистически изследвания - Добрич“ към Териториалното статистическо бюро


Към 31.12.2021 г. в област Добрич функционират 7 заведения за болнична помощ със 756 легла, от които 6 болници с 666 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 37 с 29 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4.


Осигуреността на населението с болнични легла общо за страната в края на 2021 г. е 796.8 на 100 000 души от населението, докато за област Добрич този показател е едва 451.8 на 100 000 души, което я подрежда на едно от последните места в страната след областите Перник, Ямбол и Видин. Най-добре по този показател стоят областите, в които има медицински университети – Плевен, София и Пловдив. 


Към 31.12.2021 г. заведенията за извънболнична помощ в област Добрич са 37 с 29 легла за краткосрочно наблюдение и престой.


Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, центровете за трансфузионна хематология, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и други. В края на 2021 г. тези заведения в област Добрич са 4.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+