Днес влиза в сила увеличението на основните лихвени проценти в Европейската централна банка

Днес влиза в сила увеличението на основните лихвени проценти в Европейската централна банка
Увеличението на лихвите е първото от 2011 г. насам, като целта е да се овладее рекордната инфлация в еврозоната

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще бъдат увеличени съответно до 0,50%, до 0,75% и до 0,00%.


Европейската централна банка повишава лихвения процент с 50 базисни пункта (0,5%). Повишение на лихвата не е имало от 11 години - досега е била минус 0,50%, а сега става 0%.


ЕЦБ променя паричната си политика, за да отговори на високата инфлация в Еврозоната, която е достигнала 8,6% през месец юни и се покачва все още, а икономическият растеж се забавя.


Целта на ЕЦБ е да върне инфлацията на равнище от 2% в средносрочен план.


С взимането на това решение, ЕЦБ се включва към другите големи централни банки по света, които вече са предприели тези мерки.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+