ПП ГЕРБ-Добрич за предложението на кмета Йордан Йорданов за нов заем от 12 млн. лева

ПП ГЕРБ-Добрич за предложението на кмета Йордан Йорданов за нов заем от 12 млн. лева
Днес пресцентърът на ГЕРБ-Добрич разпространи позицията на организацията, относно внесеното от кмета на Община Добрич Йордан Йорданов предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез процедура за избор на кредитна институция за изграждане на нов градски център. Предложението предстои да бъде разгледано на заседание на Общински съвет на 28 юли

Становище:


Позиция на ПП ГЕРБ-Добрич по предложения нов заем от 12 млн. лв.


"Кметът Йордан Йорданов управлява град Добрич вече почти седем години. Време на застой, бездействие и имитация на дейност. Като млад кмет този човек тръгна с летящ старт, наследявайки готовите проекти на екипа на бившия кмет Детелина Николова. Плашещо е обаче, че Йорданов сам определя мандат 2019-2023 г. като нулев по отношение на публични проекти и усвояване на европейски средства. Явно поради тази причина цялата му политика е сведена до внушения, че някой му пречи и му е виновен. Истината е, че коефициентът му на полезно действие е твърде малък и неадекватен за ниво на градоначалник на областен град с традиции и претенции. Цялата оперативна дейност на Добрич се финансира със заеми - краткосрочни и дългосрочни. 


През последните две години строителните работи по инфраструктурата на града или умишлено се бавят (за да се завършат в годината на местните избори), или кметът няма капацитет да се справи с процедурите с отпуснатите с решения на Министерски съвет средства и с гласуваните от Общинския съвет (ОБС) Добрич многомилионни заеми. Все още не са завършени улиците, които трябваше да се ремонтират с разпределените през февруари 2021 г. от кабинета Борисов 1,47 млн. лв. Не са вложени 10 млн. лв. заем, одобрен от ОБС преди година. От гласувани в бюджета за 2021 г. 2,9 млн. лв. за улици са изразходвани едва 15,89% или общо 490 000 лв. Това бездействие граничи с неглижиране и безстопанственост от страна на Йордан Йорданов, за които идните поколения ще му държат сметка.


Почти седем години кметът бездейства за центъра на града ни. Изостави и парка на града, считан доскоро за най-добрия в България. Години наред той използва тези теми единствено за политически дивиденти без да предприеме нито едно адекватно действие на добър стопанин. Можеше многократно, при това още от първия ден на мандата си, да претендира за гаранцията на изпълнителя и практически да извършва поетапен ремонт на плочките в центъра в рамките на гаранцията без да се инвестират публични средства отново. Гаранцията изтече едва преди няколко месеца. Вместо това, Йорданов предпочете стратегия с внушения и търсене на виновници, за да отклони вниманието от управленската си немощ и липсата на креативност.


Сега кметът предлага да се изтегли нов кредит в размер на 12 млн. лв. и то, забележете, без проект, техническо задание, оценка на нуждите, финансов анализ и обосновка. На практика това е празен чек за 12 млн. лева. Този огромен кредит би натоварил пределно общината. Дългосрочните кредити ще достигнат космическите за мащабите на бюджета 32 млн. лв. или 150% от собствените приходи на Добрич за една година. Това означава, че ако на Добрич му трябва спешно ресурс по друга неотложна публична инфраструктура (каквато необходимост и в момента има), законът не би ни позволил да получим други заемни средства. В община Добрич по данни на статистиката живеят около 13 800 деца до 18-годишна възраст. Дълговете на кмета правят всяко от тях длъжник дотук с почти 2300 лв. А, той иска да продължава да ги заробва с още! Нещо повече – ако гражданите на Добрич през 2023 г. гласуват доверие на друг кмет и екип, които могат да привличат средства по проекти както от държавния бюджет, така и от европейски фондове и програми, те на практика ще бъдат блокирани и няма да имат необходимия ресурс за съфинансиране. Добрич се обрича на дългове и липса на инвестиции. Ще го допуснем ли?!


ГЕРБ категорично се обявяваме за разумно харчене и използване на кредити само в най-неотложни случаи и се противопоставяме на подобно безотговорно поведение. Осъзнаваме необходимостта от спешен ремонт на „пешеходна зона”, която беше оставена целенасочено и занемарена от Йорданов. Настояваме, преди да се пристъпи към теглене на поредния многомилионен заем, да се разработи детайлен технически проект за дейностите по благоустройството на Централна градска част с ясни срокове. Наложително е да се подготви тригодишна финансова бюджетна прогноза и пълен анализ на състоянието на община Добрич и те да бъдат представени в едномесечен срок пред Общинския съвет. Предлагаме да се раздели проектът на етапи. За всеки етап да се търси конкретно финансиране, съобразено с възможностите за привличане на европейски средства, а защо не и публично-частни инвестиции. Ако днес няма подходящи отворени европейски програми, финансиращи публична инфраструктура, то в бъдеще такива ще има. Настояваме кметът да обследва всички възможности преди да зароби града ни с ненужно големи и непосилни кредити. Следващите поколения ще му търсят сметка! "


ПП ГЕРБ-Добрич


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+