Община Тервел организира юбилеен концерт на народната певица Калинка Вълчева

Община Тервел организира юбилеен концерт на народната певица Калинка Вълчева
Във връзка с предстоящата юбилейна годишнина на народната певица Калинка Вълчева, Община Тервел ще получи целево финансиране. Договорът за това бе подписан преди дни между министъра на културата Атанас Атанасов и кмета на Община Тервел инж. Симеон Симеонов.

В програмата по случай 80 години от рождението и 60 години творчески път на лицето на Славея на Добруджа се предвижда: откриване на юбилейна изложба на 20 септември в сградата на музея; подготовка и печат на специално издание на в-к „Тервел; концерт- спектакъл с участието на носителите на специалните награди на конкурса за изпълнители на традиционна добруджанска народна песен на името на певицата: Петя Панева, Донко Марков, Мария Стефанова, Пресиана Леонидова и др. Специални гости на програмата ще бъдат Даниел Спасов и Милен Иванов. Предвижда се концертът да се проведе на 20.10.2022 г. в зрителната зала на читалището. С финансовата подкрепа на Министерство на културата ще бъдат осигурени още реклама и медийно отразяване, видео и фото-заснимане, декори, озвучаване и сценично осветление на събитието.


Финансирането е осигурено въз основа на обявена сесия от Министерство на културата за подкрепа на юбилейни чествания и годишнини през 2021 г., на основание чл. 6 от Правила и критерии за пряко финансиране от бюджета на Министерство на културата на фестивали и събития в областта на изкуствата и културата, утвърдени със Заповед № РД09-65/ 15. 07. 2017 г., изм. Със Заповед № РД-09-555/ 20.05.2020 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+