Отлични ученици от община Добричка получиха награди

Отлични ученици от община Добричка получиха награди
44 ученици от 11 учебни заведения на терторията на община Добричка получха грамоти и награди за отличен успех и добро поведение днес.


Инициативата е в изпълнение на дейността „Засилване на интереса на децата и младежите в извънкласни дейности, насърчаване на физическата активност, спорта и творческите способности“ по Плана за работа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2022  г. Наградите бяха връчени от кмета на общината Соня Георгиева. „Вие сте нашата гордост и се надявам да бъдете пример за вашите съученици и за тези, които вървят по вашите стъпки. Предложени сте от вашите учители да бъдете наградени от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за отличен успех, за добро поведение и за справяне с онлайн обучението. Наистина съм изключително щастлива и горда, че наши ученици са отличници преди всичко и ви пожелавам много да се учите и занапред“ – с тези думи тя се обърна към учениците. 


Ето и наградените момичета и момчета:


1.ОУ „Отец Паисий“ – с. Батово


-Никола Колев Тошков – 1 клас


-Станка Николова Станева – 2 клас


-Гергана Стоянова Николова – 3 клас


-Йордан Тихомиров Бориславов – 4 клас


-Светлин Светлинов Иванов – 5 клас


-Йоанна Радостинова Йорданова – 5 клас


-Радостин Маринов Радков – 6 клас 


-Камелия Тончева Димитрова – 7 клас


2.ОУ „Васил Левски“ – с. Божурово


-Джан Алиосман Кязим – 7 клас


3.ОУ „Стефан Караджа“ – с. Житница


-Алиджан Алдин Али – 4 клас, с. Черна


-Росен Тихомиров Нанев – 4 клас, с. Тянево


-Гюлчан Руменова Анкова – 6 клас, с. Черна


-Гюллю Енгин Мустафа – 6 клас, с. Камен


4.СУ „Никола Вапцаров“ – с. Карапелит


-Денислав Димитров Асенов -5 клас


-Ипек Исмаил Неджатин – 5 клас


-Чидем Етем Салим – 5 клас


-Севдалин Аспарухов Тодоров – 6 клас


-Георги Мариянов Йорданов – 7 клас


-Павлина Христова Димитрова – 8 клас


-Лъчезар Антонов Асенов – 9 клас


-Наталия Мариянова Йорданова – 12 клас


-Галина Маринова Монева – 12 клас 


5.ОУ „Неофит Рилски“ – с. Ловчанци


-Десислава Танева Демирова – 1 клас


-Елеонора Аджер Кадир – 2 клас


-Валентин Розалинов Стефанов – 2 клас


-Кадир Мустафа Асан – 3 клас


6.ОУ „Отец Паисий“ – с. Овчарово 


-Толга Танжур Юмер – 5 клас


-Камелия Славова Димитрова – 6 клас


7.ОбУ „Добри Войников“ – с. Победа


-Светозар Стефанов Георгиев – 6 клас


-Ергюл Ремзи Юсеин – 6 клас


-Нарин Иванова Демирова – 5 клас


-Шени Давидова  Симеонова – 7 клас


-Руска Асенова Симеонова – 7 клас


-Станислава Асенова Росенова – 8 клас


-Георги Анатолиев Бисеров – 9 клас


8.ОУ „Климент Охридски“ – с. Смолница


-Даниела Йорданова Ангелова – 7 клас


-Зоя Зоблотска – 6 клас


9.ОбУ „Пейо К. Яворов“ – с. Стефаново 


-Моника Юлиянова Минчева – 6 клас


-Сесил Самет Сафет – 6 клас


10.ОУ „Христо Ботев“ – с. Стожер


-Златина Стоянова Петрова – 6 клас


-Мерве Демирева Станчева – 7 клас


11.ОУ „Васил Левски“ – с. Хитово


-Елиза Несторова Росенова – 7 клас


-Хабибе Мендун Амет – 5 клас


-Шулц Джеватов Керанов – 5 клас


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+