691 безработни лица в област Добрич са постъпили на работа през месец май 2022 г.

691 безработни лица в област Добрич са постъпили на работа през месец май 2022 г.
През май на работа в област Добрич са постъпили 691 безработни лица. Над 83,0% от започналите работа са устроени на първичния трудов пазар.

През май 2022 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда като 11,4% от постъпилите на работа са младежи на възраст до 29 г. В заетост са включени 281 лица на възраст над 50 г. През май 2022 г. на работа са устроени и 42 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).


През май 2022 г. в бюрата по труда от областта са заявени 788 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 719 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство (387). Следват преработваща промишленост (71), селско стопанство (64), търговия (60) и транспорт (40). По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 69 работни места. 


Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич през месец май 2022 г. е 2630, с 250 по-малко от предходния месец. Равнището на безработица в Добричка област се установява на 3,3% , с 0,2 процентни пункта по-малко от април 2022 г. В сравнение с май 2021 г. броят на регистрираните безработни намалява с 1353 лица, а равнището на безработица е с 1,66 процентни пункта по-ниско. 


В град Добрич броят на регистрираните безработни през май 2022 г. е 759. Равнището на безработица в града е 1,7% при 2,0% предходния месец, с 0,3 процентни пункта по-ниско. В сравнение с май 2021 г. се отчита намаление с 1,14 процентни пункта на равнището на безработица и намаление с 650 лица на регистрираните безработни.  През май 2022 г. за едно свободно работно място, обявено в бюрата по труда в областта, са се конкурирали средно по 2 безработни лица.  


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+