През 2021 г. в област Добрич средната цена за аренда на един декар ниви достига 108 лв.

През 2021 г. в област Добрич средната цена за аренда на един декар ниви достига 108 лв.
През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Добрич достига
2 068 лв. за един декар, което е с 3.3% повече в сравнение с 2020 година.

Спрямо средната стойност за страната (1 192 лв./дка) през 2021 г. средната цена на нивите в област Добрич е по-висока със 73.4%. Спрямо предходната година през 2021 г. увеличение се отчита и на средната цена на земеделската земя - с 3.3% и продължава да бъде най-висока в цялата страна.


През 2021 г. най-висока е цената на сделките с ниви в община Шабла - 2 623 лв. на декар, което е с 31.2% повече спрямо предходната година. Повишение в цената на сделките с ниви през 2021 г. спрямо предходната година има в общините Крушари и Добрич-селска, съответно 90.0 и 4.3%.


През 2021 г. в област Добрич средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 108 лв., което е с 80.0% повече спрямо 2020 година. В сравнение със средната цена за страната (55 лв./дка), през 2021 г. цената за наем/аренда на един декар ниви в област Добрич е по-висока с 96.4%. Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 78 лева. През 2021 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Балчик - 128 лв., като спрямо 2020 г. тя отбелязва ръст от 125.9% (табл. 4). Увеличение в цената, платена за наем/аренда на един декар ниви през 2021 г. спрямо предходната година е отбелязано във всички общини от областта.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+