Неочаквано голям интерес към мярка 141 в Добричка област

Неочаквано голям интерес към мярка 141 в Добричка област
Областта е на трето място в страната по брой разработени и реализирани проекти.

127 бизнес плана по мярка 141 на ПРСР са разработени и подадени в Разплащателната агенция от Областната служба за съвети в земеделието в Добрич. Това заяви за AGRO.BG ръководителят на службата зооинж. Маринела Георгиева. Добричка област се нарежда на трето място в страната по брой разработени и реализирани проекти по мярката за преструктуриране на полупазарни стопанства. На челните две места са областите Хасково и Пловдив. Изчисленията на ОССЗ-гр. Добрич показват, че средствата по тази мярка, които влязоха в региона от април до декември 2011 г., възлизат на 323 хиляди лева. Мярка 141 на ПРСР дава възможност в продължение на 5 години одобрените бенефициенти да получават ежегодно левовата равностойност на 1500 евро.

Най-голям интерес фермерите от Добруджа проявяват към създаването на трайни насаждения от орехи и лешници, към етеричномаслени култури и модернизиране или увеличаване на пчелини. Интересен е фактът, че в регион с интензивно земеделие и едри стопанства, какъвто е Добруджа, мярка 141 дава възможност на бенефициентите да се ориентират към биологично производство на мед и пчелни продукти, етерични масла и ядки и така да кандидатстват по мярката за агроекология.  

Земеделските производители с одобрени проекти по мярка 141 са на възраст до 50 години, обобщи още зооинж. М. Георгиева. 70% от тях са новорегистрирани. Това показва, че мярката дава възможност за оцеляване и развитие на дребните стопанства в Добруджа по малките населени места, които досега оставаха в сянката на едрите ферми.

Очаква се приемът по мярка 141 на ПРСР да се поднови от средата на януари 2012 г. В национален мащаб вече е усвоена една четвърт от целия финансов ресурс на тази мярка. Одобрените бизнес планове са близо 5000, а мярката има ресурс за 20 хиляди бенефициенти от цялата страна.

Източник: AGRO.BG
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+