Кметът на Добрич с видеообръщение за стъпките към новия център

Кметът на Добрич с видеообръщение за стъпките към новия център
"..Това, което аз мога да поема като ангажимент, е че ще направим възможно най-доброто нещо, което заслужава Добрич – да имаме един нов прекрасен и здрав център.." каза Йордан Йорданов

Кметът сподели, че януари месец е възложил да бъде изготвено задание за нов облик на центъра на града. Заданието ще бъде готово до 15 юли. След като заданието бъде предадено, в рамките на 2 седмици комисията ще направи проверки и ще обсъди процеса, след което ще бъде обявен конкурс. Конкурсът за проект на центъра ще трае 3 месеца, всяко проектантско бюро има право да кандидатства. Когато има обявен изпълнител на проекта, в най-кратки срокове дейностите по изграждане ще започнат.  


До момента стъпките, които са предприети за изграждане на новия център са геодезическо заснемане, сондажи за изследване на долните пластове на центъра и обследване на растителността. 


По-подробна информация за стъпките може да намерите тук.


Г-н Йорданов каза още : „Единствения вариант при нас е да искаме заемни средства, по-скоро да искаме санкция на общински съвет за поемане на дългосрочен дълг, впрочем който дълг ще бъде гласуван на сесията в края на юли месец, но това можем да си го позволим, защото през годините сме водили балансирана финансова политика и това ни позволява един нормален хоризонт, в който ние да планираме всички тези разходи, които ще направим именно за нашия център…Това, което аз мога да поема като ангажимент, е че ще направим възможно най-доброто нещо, което заслужава Добрич – да имаме един нов прекрасен и здрав център.


Видеообръщението можете да изгледате тук.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+