Дават на концесия тъкачницата в Стария Добрич

Дават на концесия тъкачницата в Стария Добрич
Общинските съветници дадоха разрешение за откриване на процедура за предоставяне на концесия на работилницата с максимален срок от 10 години.

Концесионерът има право да извършва частични строителни и монтажни дейности, тъй като има необходимост от рехабилитация на обекта, но задължително съгласува проекта с общината. Еднократните средства за ремонт, които могат да се вложат до края на първата година по договора, не трябва да са по-малко от 800 лв. без ДДС.
 
Той има право да извършва стопанска дейност, но не може да променя предназначението му на тъкачница, според експонирания в него занаят. Задължен е и да извършва услуги на музеи и други в областта на културата. За целта трябва да се придържа към методическите указания на Регионалния исторически музей.
 
Интересен аспект в договора е, че концесионерът може „да произвежда изделия от традиционния регистър на занаята и такива с приложения в съвременния бит, но само с традиционни инструменти и като спазва традиционна технология”. Размерът на минималното годишно концесионно плащане е 750 лв. без ДДС и се индексира всяка година. Гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия е в същия размер. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+