Публично обсъждане на процедурата за закриване на Районен съд Каварна

В Балчик се проведе първото обсъждане на процедурата по закриване на Районен съд Каварна и вливането му в Районен съд Балчик. На срещата присъстваха много представители на местната общност, както и такива от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Дискусията беше доста напрегната, изказаха се много аргументи за и против евентуалното закриване на съда.

Публично обсъждане на процедурата за закриване на Районен съд Каварна

Срещата беше открита от Даниела Марчева, член на ВСС. Тя уточни, че на този етап няма взети окончателни решения и , че те все още са в процес на обсъждане. Също така заяви, обаче, че съобразно законовите права и задължения, които има ВВС е да реформира съдебната карта, нещо което се изисква от тях и заради което са търпели доста критики. Един от най-важните мотиви, които тя изтъкна е бюджета, който до миналата година е над 700 000, но поради инфлацията и нарастващата икономическа криза, той драстично се увеличава. Постъпленията по делата остават под средното ниво, за пример беше даден даден броя на постановленията за 2021г. , които са само 13. Делът на заповедните дела е около 65 %, като почти липсват чисти облигационни дела. Взети са под внимание и фактори като натовареност, достъп до правосъдие, население, геограафско положение, погранични райони, свързаност, престъпност и др. Като основен дискурс е достъпът до правосъдие и изградената транспортна мрежа и колко често се налага на гражданите да се възползват от услугите на съда. Основен аргумент беше и развиващото се електронно правосъдие и отпадането на нуждата за лично посещение до сградата на съда. "Това трябва да е място , където човек получава справедливост за някакъв частен спор, но не може да замества държавническата грижа и ред".След това думата беше предоставена на присъстващите в залата. Милена Бончева, пробационен инспектор и председател на Пробационен съвет - Каварна подчерта, че съдът работи и не следва да бъде закриван, както и че на почит в България трябва да бъдат хората. Елена Балтаджиева, кмет на Община Каварна, заяви, че такава стъпка би била в разрез с основните принципи за повишаване качеството и подобряване достъпа до правосъдие. Това ще доведе до невъзможност на гражданите да потърсят своите права и законните си интереси. Големите транспортни разходи и лошото състояние на транспортната мрежа биха отказали много хора от търсенето и получаването на адекватна и своевременна правна помощ. Освен всичко останало, това не би довело и до съществени икономии.

Друг довод, изказан от Мариян Жечев, кмет на Община Шабла, е демотивацията на всички младаи специалисти и прависти да се завърнат в града.

Депутатът Мая Димитрова се включи онлайн в срещата. В нейното изказване отново беше подчертано правото на всеки гражданин до правосъдие, както и отдалечеността на населени места като Дуранкулак. Тя припомни и историята на институцията, създадена още през 1900г. като градско мирово съдилище. 

В дискусията се включиха още Областният управител на Област Добрич Галин Господинов, кметове и кметски наместник на по-малките населени места, целият състав на Районен съд Каварна, служители и прокурори от Териториално поделение Каварна към Районен съд Добрич, адвокати и представители на адвокатската колегия, на местния бизнес, неправителствени организации и замеделски производители.