Публично обсъждане на процедурата за закриване на Районен съд Каварна

Публично обсъждане на процедурата за закриване на Районен съд Каварна
В Балчик се проведе първото обсъждане на процедурата по закриване на Районен съд Каварна и вливането му в Районен съд Балчик. На срещата присъстваха много представители на местната общност, както и такива от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Дискусията беше доста напрегната, изказаха се много аргументи за и против евентуалното закриване на съда.

Срещата беше открита от Даниела Марчева, член на ВСС. Тя уточни, че на този етап няма взети окончателни решения и , че те все още са в процес на обсъждане. Също така заяви, обаче, че съобразно законовите права и задължения, които има ВВС е да реформира съдебната карта, нещо което се изисква от тях и заради което са търпели доста критики. Един от най-важните мотиви, които тя изтъкна е бюджета, който до миналата година е над 700 000, но поради инфлацията и нарастващата икономическа криза, той драстично се увеличава. Постъпленията по делата остават под средното ниво, за пример беше даден даден броя на постановленията за 2021г. , които са само 13. Делът на заповедните дела е около 65 %, като почти липсват чисти облигационни дела. Взети са под внимание и фактори като натовареност, достъп до правосъдие, население, геограафско положение, погранични райони, свързаност, престъпност и др. Като основен дискурс е достъпът до правосъдие и изградената транспортна мрежа и колко често се налага на гражданите да се възползват от услугите на съда. Основен аргумент беше и развиващото се електронно правосъдие и отпадането на нуждата за лично посещение до сградата на съда. "Това трябва да е място , където човек получава справедливост за някакъв частен спор, но не може да замества държавническата грижа и ред".


След това думата беше предоставена на присъстващите в залата. Милена Бончева, пробационен инспектор и председател на Пробационен съвет - Каварна подчерта, че съдът работи и не следва да бъде закриван, както и че на почит в България трябва да бъдат хората. Елена Балтаджиева, кмет на Община Каварна, заяви, че такава стъпка би била в разрез с основните принципи за повишаване качеството и подобряване достъпа до правосъдие. Това ще доведе до невъзможност на гражданите да потърсят своите права и законните си интереси. Големите транспортни разходи и лошото състояние на транспортната мрежа биха отказали много хора от търсенето и получаването на адекватна и своевременна правна помощ. Освен всичко останало, това не би довело и до съществени икономии.


Друг довод, изказан от Мариян Жечев, кмет на Община Шабла, е демотивацията на всички младаи специалисти и прависти да се завърнат в града.


Депутатът Мая Димитрова се включи онлайн в срещата. В нейното изказване отново беше подчертано правото на всеки гражданин до правосъдие, както и отдалечеността на населени места като Дуранкулак. Тя припомни и историята на институцията, създадена още през 1900г. като градско мирово съдилище. 


В дискусията се включиха още Областният управител на Област Добрич Галин Господинов, кметове и кметски наместник на по-малките населени места, целият състав на Районен съд Каварна, служители и прокурори от Териториално поделение Каварна към Районен съд Добрич, адвокати и представители на адвокатската колегия, на местния бизнес, неправителствени организации и замеделски производители.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+