Сдружение „Инертно” ще развива дейността си в сграда по улица „Ивайло” в Добрич

Сдружение „Инертно” ще развива дейността си в сграда по улица „Ивайло” в Добрич
Организацията ще ползва безвъзмездно едноетажна сграда

На редовното си заседание днес, общинските съветници на Добрич  дадоха съгласието си  Сдружение „Интеретно в полза на обществото, образование, култура и регионално развитие в България и Европа – Добрич Бг“ да развива дейността си в сграда по улица „Ивайло” в Добрич. 


Припомняме, че на предходното заседание на ОбС не прие предложената докладна записка, заради липса на информация относно дейността на сдружението. Днес тя беше внесена за преразглеждане. 


Сдружението е определено за извършване на дейност в обществена полза. Целите му са разкриване на обществена дейност, насочена към утвърждаване на демократичните структури на гражданското общество чрез упражняване на обществен контрол върху работата на държавните органи и обществено – политическите организации на територията на региона посредством всички позволени от закона средства - осъществяване на обществено наблюдение, подаване на предложения, жалби и сигнали, публикации в печата и изложения в електронните медии и др.


По време на дебатите в залата на Общинският съвет постъпи предложение от Иво Пенчев помещението да бъде дадено за срок от една година, вместо 5, за да може сдружението да покаже напредъка от своята дейност. Предложението му беше прието. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+