786 безработни в област Добрич са постъпили на работа през месец април 2022 г.

786 безработни в област Добрич са постъпили на работа през месец април 2022 г.
През април 2022 г. на работа в област Добрич са постъпили 786 безработни лица.

Делът на реализираните на първичния пазар на труда е 87% (687 лица) от общия брой започнали работа през месеца. През април 2022 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 71 младежи до 29 г. възраст. Преходите в заетост на младите хора са 9% от всички преходи в заетост, реализирани през месеца. През април 2021 г. на работа са устроени и 42 безработни лица на възраст над 55 години,съобщават от Дирекция “Регионална служба по заетосттa” - Варна .


През април 2022 г. в бюрата по труда от областта са заявени 959 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 1009 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство (624). Следват селско стопанство (79), търговия (49), преработваща промишленост (45), административни и спомагателни дейности (35). По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 50 свободни работни места. 


Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич през месец април 2022 г. е 2880. Равнището на безработица в края на месеца се установява на 3,6%, с 0,5 процентни пункта по-малко от предходния месец. В сравнение с април 2021 г. броят на регистрираните безработни намалява с 1838 лица, равнището на безработица е с 2,3 процентни пункта по-ниско. 


В град Добрич броят на регистрираните безработни през април 2022 г. е 897. Равнището на безработица в града е 2,0% при 2,4% предходния месец, с 0,4 процентни пункта по-ниско. В сравнение с април 2021 г. също се отчита спад с 2,1 процентни пункта на равнището на безработица и намаление с 746 лица на регистрираните безработни. През април 2022 г. за едно свободно работно място, обявено в бюрата по труда в областта са се конкурирали средно по 3 безработни лица.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+