Схемата "Училищен плод" се радва на голямо одобрение

Схемата "Училищен плод" се радва на голямо одобрение
Според социолози, „Училищен плод” се радва на 90 % одобрение от родителите,77 % от децата харесват раздаваните плодове

Повишеният интерес към плодовете и зеленчуците се е отразил позитивно на хранителните навици и в домашна среда, както и на цялостната нагласа на децата. Именно това е голямата и дългосрочна цел на „Училищен плод”, част от политиката на ЕС за подобряване на общественото здраве. 
 
Мнението е на социолозите от агенция „Alpha Research” и е резултат от специалното изследване „Оценка на прилагането и ефективността на схема „Училищен плод”. Оценката е за изминалата година и на базата на 8300 проведени интервюта с деца и родители.
       
Според данните, „Училищен плод” през първата година е обхванала 58% от детските градини и 42 % от училищата, или общо 2000 учебни заведения. Тя е успешна, защото не трябва да преодолява сериозна съпротива – децата обичат плодове и зеленчуци. Друга предпоставка за нейния успех е голямото одобрение и подкрепа, която намира при техните родители. 

Данните сочат не само повишаване на интереса към плодовете в училищата в обсега на схемата, но и спад в консумацията на сандвичи, чипс и закуски от тесто. „Училищен плод” успешно е изтеглила част от консумацията на полезните  плодове и зеленчуци от домашната в училищна среда, коментират социолозите.                            За целия период са раздадени близо 800 тона, допълниха информацията експертите от ДФ „Земеделие”. Раздаваните плодове и зеленчуци съвпадат с предпочитаните от децата.
        
Схемата трябва да продължи, смятат 88 % от училищата, които участват, а 96 % от тези, които са извън нейния обхват, я одобряват и желаят. Финансовата рамка на „Училищен плод” е над 3.6 млн. лева, а средствата се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет.
            
В момента се обсъждат конкретни ефективни практики за хигиенично предлагане на плодовете в училищата, които не разполагат със стол или с подходящо място за консумация. Коментира се и идеята за създаването на сайт за „Училищен плод”, който да обединява информацията в помощ на кандидатстващите.
           
Най-съществената препоръка  – за опростяване на изискванията, е залегнала в предстоящата промяна в Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – “Училищен плод”. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+