Областна комисия по заетост прие проект на Регионална програма за заетост

Областна комисия по заетост прие проект на Регионална програма за заетост
Общата стойност на програмата е в размер на 922 727 лв., с които се осигурява субсидирана заетост за срок от 3 до 6 месеца за общо 188 безработни лица

Днес – 18.05.2022 г., от 10.00 часа в зала „Европа“ в Областна администрация Добрич се проведе заседание на Областна комисия по заетост, председателствано от заместник областния управител Тихомир Чобанов. На заседанието се разгледа и гласува разработеният от определената работна група, съгласно методика на Агенцията по заетост и Министерство на труда и социалната политика, проект на Регионална програма за заетост за 2022 г. 


Ежегодно, съгласно изискванията на Закона за насърчаване на заетостта и в изпълнение на Националния план за действие по заетостта се определя бюджет и брой безработни лица, които могат да бъдат наети за периода на действие на програмата, като в Правилника за прилагане на закона са разписани ясно критериите, по които се прави разпределение за всяка една от областите в страната. Предвидените средства за област Добрич за Регионална програма по заетост през 2022 г. са в размер на 909 575 лв. за 174 работни места за 8-часов работен ден. За първи път за срока на осигуряване на субсидирана заетост – от 3 до 6 месеца, общините трябва да включат в определената им бройка и партньори от частния сектор. Предоставяните от държавния бюджет средства и брой работни места на 8-часов работен ден по общини са, както следва: община Балчик – 52 260 лв. – 10 работни места; Генерал Тошево – 162 006 лв. – 31 работни места; община град Добрич – 41 808 лв. – 8 работни места; община Добричка – 57 486 лв. – 11 работни места; община Каварна – 62 712 лв. – 12 работни места; община Крушари – 214 266 лв. – 41 работни места; община Тервел – 167 232 лв. – 32 работни места; община Шабла – 83 616 лв. – 16 работни места; Областна администрация Добрич – 67 938 лв. – 13 работни места. Областна администрация Добрич се отказа да ползва полагащата й се квота, която бе разпределена между общините в областта, а именно: община Балчик – 57 486 лв. – 11 работни места; Генерал Тошево – 172 458 лв. – 33 работни места; община град Добрич – 47 034 лв. – 9 работни места; община Добричка – 62 712 лв. – 12 работни места; община Каварна – 67 938 лв. – 13 работни места; община Крушари – 229 944 лв. – 44 работни места; община Тервел – 182 910 лв. – 35 работни места; община Шабла – 88 842 лв. – 17 работни места.


В указания срок общините представиха своите предложения, които бяха обобщени от работната група. В заседанието, което се проведе на 18.05.2022 г. ДБТ – Добрич представи окончателен проект на Регионална програма за заетост за 2022 г. на област Добрич, чиято обща стойност е 922 727 лв., от които 907 582 лв. са осигурени от държавния бюджет, съфинансирането от общинските администрации е в размер общо на 12 550 лв., а от частните партньори на общините – 2 595 лв. Проектът предвижда наемане на 188 безработни лица, като се обхващат всички целеви групи на безработица и изпълнението на програмата покрива територията на цялата област. Заетостта на наетите ще е за период от 3 до 6 месеца и изпълнението ще започне в периода от 1 до 9 юни т.г. и трябва да приключи до 9 декември 2022 г. 


Членовете на Областна комисия по заетост единодушно одобриха предложения проект, в който само Община Добричка ще наема 22 безработни лица почасово, а всички други общини и партньорите от частния сектор – на пълен работен ден. Разпределението, съгласно методиката е, както следва: Община Балчик – 12 безработни лица, партньор на общината – 1 лице; Община Генерал Тошево  - 32 безработни лица, партньор на общината – 1 лице; Община град Добрич – 6 безработни лица, партньор на общината – 3 безработни лица; Община Каварна – 12 безработни лица, партньор на общината – 1 лице; Община Крушари – 43 безработни лица, партньор на общината – 1 безработно лице; Община Тервел – 33 безработни лица, партньор на общината – 1 лице; Община Шабла – 16 безработни лица, партньор на общината – 2 безработни лица. Дейностите, за които се наемат безработни лица са „Работник озеленяване“, „Общ работник“, „Чистач/хигиенист“.


Проектът на Регионалната програма ще бъде изпратен в срок до 20.05.2022 г. за утвърждаване в Министерството на труда и социалната политика.  


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+