Изпълнителната агенция по горите огранизира работна среща за състоянието на защитните горски пояси

Изпълнителната агенция по горите огранизира работна среща за състоянието на защитните горски пояси
Изпълнителната агенция по горите организира на 20 май в Добрич​ работна срещана тема: „Предприемане на спешни мерки за възстановяване и подобряване на фитосанитарното състояние на защитните горски пояси, чрез използване на дървесни видове, устойчиви на климатичните промени“.

Ще участват представители на МЗм, МОСВ, ИАГ, Института за гората към БАН, ЛТУ-София, депутати, експерти от Североизточно държавно предприятие и неговите териториални поделение, РДГ-Варна, Шумен и Русе, Лесозащитни станции, Добруджански земеделски институт, кметове на населени места, БДЗП и WWF и мн.др.


Програма: 


11:00 часа - Теренно посещение на защитни горски пояси.


Сборен пункт: Центъра на с. Стожер, община Добрич, област Добрич


13:30 часа – Презентации и дискусия


Място: Конферентна зала на Областна дирекция Земеделие - гр. Добрич, ул. Независимост 5


1.Официално приветствие от зам. министър Иван Христанов.


2.Презентация на тема „ФИТОСАНИТАРНО СЪСТОЯНИЕ НА ЗАЩИТНИТЕ ГОРСКИТЕ ПОЯСИ“


3.Презентация на тема „ПРЕДПРИЕМАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИТОСАНИТАРНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗАЩИТНИТЕ ГОРСКИ ПОЯСИ, ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, УСТОЙЧИВИ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ“


4.Дискусия по темата.


16:30 часа – Закриване на работната среща.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+