Девети Eньовски фолклорен събор „Край язовир Дрян” провеждат на 19 юни

Девети Eньовски фолклорен събор „Край язовир Дрян” провеждат на 19 юни
Съборът се организира съвместно от Община Генерал Тошево, Кметство с. Красен и НЧ „Йордан Йовков 1896” с. Красен.

Съборът се финансира от Община Генерал Тошево и от дарители.


Оперативното бюро се състои от секретаря на НЧ „Йордан Йовков 1896”, кмета на с. Красен и нач.-отдел „КВИ” в Община Генерал Тошево.


Съборът се провежда ежегодно до язовир „Дрян” край с. Красен, общ. Генерал Тошево на празника Еньовден или в навечерието му.


Откриване на Събор`2022 г. - на 19 юни 2022 г. от 09.30 ч. 


Съборът има за цел проучване, популяризиране и съхраняване на традициите в добруджанския бит, обредност, обичаи и песен;


 Съхраняването на родовата памет и българско самосъзнание и приемственост между поколенията;


 Проучване билките на Добруджа и начините за ефективното им използване от екологична гледна точка.


 В провеждането на събора могат да вземат участие певчески и танцови самодейни състави, групи и индивидуални изпълнители към народни читалища, организации и клубове в следните категории:


-До 7 годишна възраст


-От 7до 14 годишна възраст


-Над 14 годишна възраст


Няма възрастови ограничения за участие в събора.


 Задължително условие е едно от изпълненията на певческите групи да е свързано или посветено на обичая Еньовден.


 Не се допуска пресъздаване на обичаи.


 Времетраене на изпълненията:


Вокални групи – 2 песни - до 6 минути


 Танцови формации – 2 танца - до 10 минути


 Индивидуални изпълнители - до 3 минути.


 


  Съборът има конкурсен характер


  Изпълненията ще бъдат оценявани от компетентно жури от изтъкнати фолклористи, което ще присъди следните награди:


 


* Първа, Втора и Трета награди за певчески състави и групи:


-До 7 годишна възраст


-От 7до 14 годишна възраст


-Над 14 годишна възраст.


 


* Първа, Втора и Трета награди за изпълнение на народен  танц:


-  автентичен


-  обработен – до 14 години и над 14 години.


 


* Първа, Втора и Трета награди за индивидуални изпълнители:


- изпълнители до 14 години 


- изпълнители над 14 години.


 


* награда за Еньовски венец.


 * Не се заплаща такса за участие във фестивала.  


* Командировъчните разходи са за сметка на участниците.


 * За съхранението и опазването на реквизита и личните вещи на участниците по време на събора отговарят ръководителите на групи.


* Организаторите отговарят за нормалното протичане на събора, за техническо и сценично обезпечаване, за осигуряване паркинг за превозните средства на участниците и при необходимост - оказват съдействие за осигуряване на нощувки за желаещите участници и групи.


 * Очаква се и участието на  Специален гост на Eньовския събор`22.


* Предвид развитието на епидемичната обстановка и въведените противоепидемични мерки, организаторите си запазват правото до 10 дни преди провеждане на събитието да променят периода или условията за провеждане на събора, за което участниците ще бъдат уведомени.


 Адрес за подаване на заявките в срок до 07 юни 2022 г.:


 Народно читалище „Йордан Йовков 1896”


  За Еньовски фолклорен събор „Край язовир Дрян”


Обл. Добрич, община Генерал Тошево, с. Красен, 9534


                   или на ел. адрес: chitali6tekrasen@abv.bg


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+