Повишаване на селскостопанските производствени цени с 25,6% през първото тримесечие

Повишаване на селскостопанските производствени цени с 25,6% през първото тримесечие
Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2022 г. се повишава с 25,6% спрямо същото тримесечие на 2021 година, показват данни на Националния статистически институт.

Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 31,2%, а на продукцията от животновъдството - с 13, 2%.


Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 21,4%, като в растениевъдството те се увеличават с 25,9%, а в животновъдството - с 11,2%.


Повишението на цените спрямо година по-рано при зърнените култури е с 30,5%, при техническите култури - с 32,3%, при фуражните култури - с 11,2%, и при пресните зеленчуци - с 26,2%. Цените на меката пшеница нарастват с 31,0%, на маслодайния слънчоглед - с 30,8%, на краставиците - с 37,8% и на картофите - с 20, 9%.


Цените на живите животни пък нарастват със 7,9%, докато продуктите от животновъдството нарастват със 17,6%, като при кравето мляко повишението е с 18%, а на кокошите яйца - с 26,4 на сто.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+