В Шабла започват регулярните обработки срещу кърлежи

В Шабла започват регулярните обработки срещу кърлежи
На сайта си Община Шабла публикува уведомление, в което информира живеещите в града,че в изпълнение на чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за здравето и Предписание № ЗП-02-17/ 31.03.2022 г. на РЗИ Добрич на 27, 28 и 29 април 2022 г., от 07.00 до 10.00 ч. и от 18.30 до 20.30 ч. ще се извърши дезакаризация на общински зелени площи срещу кърлежи в гр. Шабла.

Подлежащите на третиране площи са централна градска част, градски парк, гробищен парк и градски стадион в гр. Шабла, информират от общинската администрация.


Продуктът, който ще се прилага, е е биоцид, разрешен за употреба с Разрешително № 0312-4/ 09.03.2017 г. от Министерството на здравеопазването. Включен в Списъка на разрешените за употреба и предлагане предлагане на пазара биоциди за 2022 г. Притежава информационен лист според Регламент ( EK) № 1907/2006 г.


За изпълнители на пръскането са определен със сключен договор «Буболечкоубийци-1» ЕООД.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+