С 4 865 553 лева е обезпечена работата на седемте общински училища в Община Тервел

С 4 865 553 лева е обезпечена работата на седемте общински училища в Община Тервел
В тази сума не са включени средствата, с които общината дофинансира училищата, както и сумите, които училищата получават за реализиране на дейности по национални и други програми.

Бюджетите на общинските училища съставляват 25,31 % от бюджета на Община Тервел и 44,32 % от субсидията на всички делегирани от държавата дейности , които се издържат чрез общинския бюджет.


За 2022 г. бюджетът на най-голямото общинско училище – СУ “Йордан Йовков“ е с 12,29 % по-голям от миналогодишния бюджет на училището.


Най-малкото общинско училище – началното училище в с.Каблешково има бюджет за 2022 г. в размер на 263 000 лв. – с 14,28 % по-голям от миналогодишния.


При двете обединени училища в общината – тези в селата Коларци и Орляк, бюджетите са както следва:466 000 лв. за училището в с.Коларци (с 5,6 % завишение спрямо 2021 г.) и 696 000 лв. за училището в с.Орляк – с 25,25 % повече от миналата година.


Основните училища в селата Безмер и Зърнево имат бюджети съответно за училището в с. Безмер 459 000 лв. ( с 5,75 % повече от 2021 г.) и за с.Зърнево – 402 000 лв. – с 6,60 % по-висок бюджет от миналата година.


Защитеното училище в с.Нова Камена ще разполага с 384 000лв. , което е с 9,16 % в повече от бюджета му за 2021 г.


Бюджетите, които училищата получават чрез общината са функция от броя на учениците, които учат в тях. Стандартите , по които се финансират училищата са еднакви и се определят с решение на министерски съвет.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+