ЕС създава център за хуманно отношение към рибите

ЕС създава център за хуманно отношение към рибите
Предвижда се той да регламентира с общи правила транспортирането на аквакултури

ЕС да създаде референтен център за хуманно отношение към рибите, базиран на консорциум от институции с набор от експертни познания и капацитет за работа на място, за да гарантира, че всички ключови видове и системи за аквакултури са обхванати, включвайки регионалното разнообразие, е една от препоръките на Консултативният съвет по аквакултури (AAC) към Европейската комисия, съобщава Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ). Тази препоръка е на базата на вече създадени подобни референтни центрове хуманно отношение към свинете, към домашните птици и други дребни селскостопански животни и към преживните животни и еднокопитните. Според препоръките Референтният център за хуманно отношение към рибите трябва да има широки правомощия, за да включва най-малкото хуманното отношение към всички отглеждани риби и други водни животни, отглеждани във ферми.


Приоритетите трябва да включват разработването на специфични за видовете насоки, оперативни индикатори, както и приоритизиране на изискванията за законодателство и научни изследвания за отглежданите във ферми риби на всички етапи, включително люпилни, отглеждане, транспорт и клане. Референтният център следва също да вземе предвид хуманното отношение към отглежданите риби и други чувствителни водни животни, които се отглеждат в трети страни и по-късно се внасят в ЕС.


Сред основните проблеми, които трябва да бъдат регламентирани, е транспортирането на риба. Според Консултативният съвет по аквакултури рибите се преместват минимум един път през живота им и при тази дейности има много специфики, които зависят дори от вида на рибата.


През 2019 г. 57 523 тона жива риба са изнесени от държавите-членки на ЕС, като 93% от тях са предназначени за други държави-членки. Общият внос се отчита на 57 154 тона.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+