Агенцията по заетостта и ДБТ от областта с действия за подкрепа на украинските граждани

Агенцията по заетостта и ДБТ от областта с действия за подкрепа на украинските граждани
На сайта на Агенция по заетостта специално е създаден бутон, който предоставя бърз и лесен достъп до раздел „Възможности за работа на украински граждани”.

Там се публикува своевременно и информация за всички услуги, които Агенция по заетостта предоставя на украинските граждани.


Специално създадени за целта мобилни екипи от ДБТ в област Добрич посещават и консултират украински граждани настанени в различни обекти в областта. Украинските граждани се запознават с дейността на Агенцията по заетостта като обществен посредник на пазара на труда. Голяма част от тях обаче все още се ориентират в избора си на статут за пребиваване.


Екипите на ДБТ предоставят поредица от информационни материали на руски и украински език – за запознаване със статута на временна закрила, за достъпа до пазара на труда в България и услугите на Агенцията по заетостта, за условията на живот и труд в България, за различни социални услуги и други полезни източници на информация.


Предоставя се и QR код за попълване на електронния формуляр за проучване нагласите на украинските граждани за започване на работа. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+