Днес в Добрич стартира кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Днес в Добрич стартира кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата
Снимката е илюстративна
Кампанията в Добрич ще се проведе на 31.03.2022 г. (четвъртък).


Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен на площад „Цар Борис III“ – пред Концертна зала „Добрич“ с работно време от 10.00 до 16.00 часа.


Безвъзмездно ще се приемат следните видове опасни отпадъци, образувани от домакинствата:


• Живак и живаксъдържащи уреди - живак, живачни термометри и др. уреди  съдържащи живак;


• Лакове и бояджийски материали – лакове, бои, политури, разтворители и разредители за боя, терпентин, лепила, мастила;  


• Домакински препарати и химикали – почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви, химикали;


• Празни опаковки, обозначени със символите за опасност;


• Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок. 


Кампанията ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, свързани с предотвратяване разпространението на COVID – 19.


Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци, поради което призоваваме гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят от наличните си опасни битови отпадъци по време на кампанията. 


Кампанията се организира със съдействието на „Балбок инженеринг“ АД.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+